קבלת פרטים בנוגע לקורס מצילים הקרוב

עבור קבלת פרטים אודות הקורס מצילים הקרוב, זמני קורס, תהליכי קבלה ותנאי קבלה השאירו פרטים?