תכנית הכשרה לפסיכולוגים בתחום הפסיכולוגיה
התעסוקתית ארגונית חברתית

שחיקה
זיהוי-מניעה-התערבות

תכנית פרונטלית (מפגש אחד מקוון)
החל מה-27.1.23 | 4 ימי שישי פרונטלי, יום חמישי חד פעמי מקוון


צוות המרצים:

ד"ר אירן דיאמנט, פרופ שרון טוקר, פרופ שמואל מלמד, ד"ר לליב אגוזי, ד"ר דרור דולפין, ד"ר יעל בן חורין, ד"ר מאור כלפון חכמיגרי, ד"ר הילה סגל, ד"ר רז דקל, ד"ר אורית קמיר, מר איתן מאירי, ד"ר נילי גרינברג בורוכוב, גב' מתי ליבליך וגב' עדי שפירא.

שחיקה ( burnout) מוגדרת כתשישות מנטלית, רגשית ופיסית הנגרמת ממעורבות ארוכת טווח במצבים דרשניים בעבודה. על פי סקר שפורסם לאחרונה על ידי המוסד לבטיחות ולגיהות, כ-49% מעובדים שכירים בישראל סובלים משחיקה ברמה גבוהה עד גבוהה מאוד. לנתון זה יש השלכות כבדות משקל על חיי הפרט, על תפקוד ארגוני ועל עלויות למשק.

מטרות הקורס:
• תכנית ההכשרה נועדה להקנות ידע, כלים ושיטות מעודכנים שיאפשרו לפסיכולוגים תעסוקתיים -ארגוניים פעילים בשדה, לספק ייעוץ והתערבות מותאמים ליישום התקן החדש.
• בין הנושאים בתכנית: הצגת תקן ISO 45003 ויישומיו ברמת הפרט והארגון – הגדרות, מודלים ומחקר בנושא שחיקה – היבטים פסיכולוגיים, קוגנטיביים, רפואיים של שחיקה – סטנדרטיזציה לדרכי מדידה ואומדן לשחיקה – מניעה, התערבות ברמת מאקרו ומיקרו בארגון – הנגשה של טיפול בעובדים שחוקים בארגון – ייעוץ תעסוקתי תוך ארגוני לעובדים ועוד.
• התכנית תכלול הרצאות פרונטליות ומקוונות, מצגות, הדרכות, המחשות ותאורי מקרים ותהליכי התערבות.

קהל יעד לתכנית: 

פסיכולוגים עם ניסיון בייעוץ, התערבות, טיפול בפרט ו\או בארגון; עדיפות לפסיכולוגים תעסוקתיים ארגוניים חברתיים; השתתפות של בעלי מקצוע אחרים תתאפשר בהתאם לרקע ולניסיון הרלוונטי ובהתאם לאישור צוות התכנית. 

 

עלות התכנית: 1,950 ₪

מספר המשתתפים מוגבל!

 

נשמח לראותך!
לקבלת הסילבוס אנא מלא-י את פרטיך: