תוקפנות ומיקרו-תוקפנות בזוגיות:
כלים להתערבות

מרצים: ד"ר יאיר אפטר, שלומית לוין

השתלמות מקוונת
6 ימי ראשון | החל מה- 4.2.24  | 18:00-20:30

 

במסגרת ההשתלמות, יושם דגש על מאפייני הדינמיקה האגרסיבית על בסיס מודל מעגל האלימות של Walker והתאוריה המערכתית של Bowen ויינתנו כלים יישומיים להתמודדות עם התנהגות תוקפנית. הכלים כוללים בין היתר, דרכים לניהול כעסים, להתמודדות עם מצבי קונפליקט בזוגיות ולוויסות רגשי בתוך המערכת הזוגית.
בנוסף, יבחנו העמדות של איש המקצוע כלפי תוקפנות ביחסים בכלל ובחדר הטיפולים בפרט, תוך שימת דגש על כשלים אמפטיים של איש המקצוע במצבים בהם צפים תכנים תוקפניים בטיפול. מטרות ההשתלמות אנשי המקצוע ירחיבו את ההבנה למוטיבציות להתנהגות תוקפנית ביחסים זוגיים וירכשו כלים להתערבות עם לקוחות וזוגות בעלי נטייה להתנהגות מסלימה ותוקפנית ביחסים אלו.

בין הנושאים שיועלו במפגשים:
• הבנת הדינמיקה התוקפנית והאלימה ביחסים זוגיים
• תוך שימת דגש על תפיסת הקורבן והתוקפן
• הבנת המוטיבציות להתנהגות תוקפנית בזוגיות
• כלים להתערבות עם התוקף/ת, כלים להתערבות עם הקורבן
• כלים בסיסיים לניהול כעסים על בסיס המודל הקוגניטיבי –התנהגותי והתמודדות עם כשלים אמפטיים של איש/ת המקצוע.

נשמח לראותך!
לקבלת הסילבוס אנא מלא-י את פרטיך: