טיפול קבוצתי מבוסס אינטגרציה פסיכודינמית
עקרונות וכלים
מרצה: ד"ר אפרת ציגנלאוב
6 ימי שישי | החל מה-1.12.23 | 09:15-12:30  
קורס מקוון
הקורס מוכר כהשתלמות מקצועית מובהקת על ידי הפ"י
 
הקורס יעסוק בתהליכים ובתופעות המתרחשים בקבוצות, ויעניק ללומדים.ות רקע תאורטי לזיהוים, המשגתם, הבנתם וכלים יישומיים להתמודדות עימם. הקורס יסקור רעיונות ומושגים בסיסיים משלושה זרמים מרכזיים בתחום הקבוצות – אנליזה קבוצתית (פוקס), יחסי קבוצות (ביון), ותאוריית הקבוצות הבין-אישית של יאלום , וישלבם עם מושגים ורעיונות מגישות פסיכודינמיות נוספות , כגון :
• המאמר המכונן של פרויד - פסיכולוגיה של ההמון ואנליזה של האני
• מושג האנטי גרופ של ניטסון, ותהליך התפתחות קבוצה עפ"י שילוב של תאוריות שונות .
בצד למידה תאורטית הקורס ישלב רכישת כלים לטיפול קבוצתי על בסיס הידע הנלמד. יוצגו דוגמאות
מעבודתה הקלינית של המרצה, כמו גם דוגמאות שיובאו על ידי המשתתפים מעבודתם עם קבוצות.
הקורס מיועד למטפלים וליועצים העוסקים בטיפול קבוצתי ו/או בהנחיית קבוצות פסיכו-חינוכיות, קבוצות הדרכה, קבוצות משימה וצוותי עבודה בארגונים.
נשמח לראותך!
לקבלת הסילבוס אנא מלא-י את פרטיך: