קפסולה
תכנית לימודים לטיפול משפחתי וזוגי

מתוך עמדה אינטגרטיבית

נמשכת ההרשמה למחזור השלישי בתכנית!

מוזמנים ומוזמנות לקחת חלק בתכנית דו שנתית מגוונת ומקיפה

המקנה ידע תאורטי וקליני בטיפול משפחתי וזוגי מתוך עמדה מערכתית- אינטגרטיבית

ניתן להגיש מועמדות עד ל-15/4/2024

קפסולה הינה תכנית  לימודים דו-שנתית ייחודית, אשר מטרתה לתת ידע תיאורטי, טכניקות ומיומנויות בטיפול משפחתי וזוגי מתוך עמדה אינטגרטיבית.  במסגרת התכנית נלמד להסתכל על הפרט, הזוג, המשפחה ויחסי הגומלין ביניהם מתוך ראיה מערכתית-אינטגרטיבית  הנשענת על המשגות טיפוליות מגוונות.

 
מטרות התכנית:
✔ להקנות ידע וכלים מקיפים לגביי תיאוריות ומיומנויות מגוונות של טיפול משפחתי וזוגי. מחד, מייצגת התכנית את הגישות המרכזיות בתחום ומאידך היא חותרת לתת ביטוי לריבוי, מגוון ועדכניות. 
✔ לקדם חיבור ואינטגרציה של ידע וכלים אלו לעבודה הטיפולית  במגוון הקשרים פרטניים ומערכתיים, ציבוריים ופרטיים, תוך התמקדות בסוגים שונים של בעיות וקשיים.
✔ לקדם את היכולת לראיה אינטגרטיבית של טיפול נפשי כמתייחס באופן גמיש, משולב ומשתנה לפרטני, הזוגי, המשפחתי והחברתי תוך שימוש במגוון שפות מקצועיות ובמפות דרכים אינטגרטיביות. 

נשמח לראותך!
לקבלת פרטים אנא מלא-י את פרטיך: