קבוצת למידה מקוונת בנושא
הדרכה בפסיכותרפיה מעמדה אינטגרטיבית  

מנחות: פרופ' אוריה תשבי וד"ר אסתר במברגר

קורס מקוון

10 ימי חמישי | החל מה- 2.5.24 | 8:30-10:00

הקורס מוכר כהשתלמות מקצועית מובהקת על ידי הפ"י​

שמחים לפתוח מחזור נוסף של קורס ייחודי העוסק בהכשרה להדרכה מתוך עמדה אינטגרטיבית !

בקבוצת הלמידה יוצגו מושגים מרכזיים בהדרכה מתוך עמדה אינטגרטיבית:
במה ייחודה של הדרכה בפסיכותרפיה מתוך עמדה אינטגרטיבית?
מהם התהליכים המאפשרים בניית קשר בטוח בהדרכה על פסיכותרפיה מעמדה אינטגרטיבית ?
כיצד נענים לצרכים המשתנים של מודרכים ומטופלים בעיתות של מתח בטחוני ?

 

 נעסוק בשאלות אלו דרך התמקדות בנושאים הבאים ביחס להדרכה מתוך עמדה אינטגרטיבית -
✓ בנייה ואחזקה של הברית ההדרכתית .
✓ השפעה של טראומה משותפת על יחסי טיפול והדרכה
✓ השפעות הגומלין בין הארגון להדרכה
✓ תהליכי קרע ואיחוי בברית ההדרכתית ושיח על הקשר ההדרכתי בהדרכה .
✓ הרחבת היכולת להכיל את התנו עה הדיאלקטית בין ידע וספק בטיפול ובהדרכה אינטגרטיבית .
✓ פיתוח חשיבה עצמאית ובטחון מקצועי של המטפל מול המורכבות של טיפול מתוך עמדה אינטגרטיבית - מעגל הבטחון בהדרכה.
✓ הדרכה מתוך הענות (responsiveness) לצרכים המשתנים של המודרך.
✓ דילמות הקשורות להתאמת הטיפול למטופל המטפל המדריך והקונטקסט שבו נערכים הטיפול וההדרכה : קביעת מטרות טיפוליות לטיפול ולהדרכה ובחירת התערבויות טיפוליות הנגזרות מהמטרות ותהליכי הערכה מתמשכים , המתאימות למטופל ולמטפל/מודרך ולקונטקסט הארגוני/חברתי/תרבותי בהם הטיפול וההדרכה מתקיימים .
✓ הדרכה קבוצתית מעמדה אינטגרטיבית


הלמידה תשלב למידה תיאורטית ויישומית קלינית באמצעות הרצאות של מנחות הקורס, דיון משותף של הקבוצה
בתיאורי מקרה של הדרכה ודילמות בהדרכה שיוצגו על ידי המשתתפים והרחבה של מושגים תיאורטיים וקליניים שיבחרו ויוצגו בגמישות על ידי המנחות מתוך התוכן שיעלה מהמקרים /דילמות והדיון בקבוצ
ה
.

נשמח לראותך!
לקבלת הסילבוס אנא מלא-י את פרטיך: