קבוצת הדרכה בפסיכותרפיה מנקודת מבט פסיכואנליטית התייחסותית

מפגשים מקוונים

24 מפגשים בימי שני | 18:00-19:30 | החל מ- 24.10.22
בהנחיית: עדית ניר

הקבוצה מוגבלת לעשרה משתתפים

הקורס מוכר כהשתלמות מקצועית מובהקת ע"י הפ"י

קבוצת ההדרכה בפסיכותרפיה תציע למשתתפיה אופני חשיבה ונוכחות טיפולית מנקודת מבט פסיכואנליטית, דרך זוויות שונות של תיאוריות יחסי אובייקט ושל הגישה ההתייחסותית. המשתתפים בקבוצת ההדרכה ישתפו בפגישות טיפוליות באמצעות וורבטים. בצד "הריפוי בדיבור", נתרגל לשים לבנו גם להבעה ותקשורת לא-מילוליות כמיטב יכולתנו. באמצעות הפגישות המובאות על ידי המטפל.ת, ננסה להבין את המתרחש בעולמו הנפשי של המטופל ובשדה הנוצר בתוך הדיאדה הטיפולית.

ניעזר בהמשגות מתוך מגוון תיאוריות פסיכואנליטיות, ובעיקר נעמיק בתרומתה של התיאוריה והטכניקה ההתייחסותית, על מנת להרחיב תנועה בחדר הטיפולים והתפתחות בחיי המטופל: המטריצה ההתייחסותית, הכרה הדדית, השלישי האנליטי האינטר-סובייקטיבי, עצמיים מרובים, טראומה ודיסוציאציה, מימוש בפעולה (enactment), משא ומתן בין-אישי גלוי וסמוי ועוד.

נשמח לראותך!
לקבלת הסילבוס אנא מלא-י את פרטיך: