פסיכותרפיה במצבי אובדן, יגון ואבל
מרצה: ד"ר אביטל גרשפלד ליטוין

7 ימי שישי | החל מה- 1.3.24 | 8:30-14:00

קורס מקוון

הקורס מוכר כהשתלמות מקצועית מובהקת ע"י הפ"י

 

הקורס יתמקד בהכרות עם התיאוריות השונות לטיפול והתמודדות עם מצבי אבל ואובדן בהקשרים שונים ומגוונים , לצד טכניקות טיפוליות עדכניות לטיפול במצבי אובדן ואבל מגוונים. הקורס יעסוק ביישום של המודלים להתמודדות עם סוגי אובדן שונים תוך קידום חשיבה אינטגרטיבית של שימוש בגישות טיפול שונות.

במהלך הקורס אציג סקירה עדכנית של ההמשגות השונות והמתפתחות לאבל ואובדן, תוך דגש על המעבר מפרספקטיבה של אבל במונחים של פתולוגיה לפרספקטיבה המתייחסת לאובדן ואבל במונחים של קשרים מתמשכים והבניית משמעות.
ליבת הקורס הינה למידה מעמיקה ויסודית של הגישות והמודלים השונים. כחלק מהלמידה תוצג סקירה ביקורתית של המחקר הכמותני והאיכותני בתחום בארץ ובעולם והבנת הקשר בין המחקר לבין ההתפתחות התיאורטית וכלי האבחון השונים בתחום.
מטרות הקורס :
• לספק מסגרת תיאורטית עדכנית ורחבה להמשגה של אובדן ואבל תוך סקירת התמורות והמחקר בתחום והמשמעויות האבחוניות והקליניות הנגזרות מכך.
• הקניית ידע מעמיק על מודלים עדכניים ל טיפול באובדן ואבל, בדגש על יישום טיפולי למצבי אובדן שונים וגישות טיפוליות שונות, תוך היכרות עם ידע מחקרי מקיף בתחום.
• הדגמת היישום של המודלים הטיפוליים להתמודדות עם אבל ואובדן במגוון מצבים והקשרים .
• פיתוח וקידום תפיסה אינטגרטיבית של טיפול והתמודדות עם מצבי אבל ואובדן.

 

נשמח לראותך!
לקבלת הסילבוס אנא מלא-י את פרטיך: