כיצד עושים פסיכותרפיה במצבים מסכני חיים

מרצה : מרק שרמן

5 ימי שישי | החל מה- 18.11.22 | 08:30-13:30

קורס מקוון

 

הקורס מוכר כהשתלמות מקצועית מובהקת ע"י הפ"י


ההקורס יעסוק בהיבטים ואתגרים ייחודים של טיפול בחולים המתמודדים עם מחלות מסכנות חיים, תוך התייחסות לשלבי המחלה והטיפולים השונים. הקורס נועד להקנות תשתית תיאורטית ויישומית לעבודה טיפולית אינטגרטיבית תומכת עם אנשים בסוף החיים . הקורס יספק היכרות עם מאפייני הסבל והמצוקה של הנוטים למות בהיבטים הגופניים, הנפשיים, האתיים, החברתיים והרוחניים. בהמשך, יתמקד הקורס בגישות טיפול רלוונטיות )כגון: נרטיבית, אקזיסטנציאלית , רוחניות ( המכוונות להקלה על הסבל הנפשי, הקיומי והרוחני באמצעות קידום תהליכי פרידה, מציאת משמעות, שימור תקווה ועוד.

נשמח לראותך!
לקבלת הסילבוס אנא מלא-י את פרטיך: