פסיכותרפיה במצבים פליאטיביים - מסכני חיים

מרצה : מרק שרמן

השתלמות מקוונת

2 ימי שישי | 17.5.24 ,24.5.24 | 08:30-13:30

 

ההשתלמות מוכרת כהשתלמות מקצועית מובהקת ע"י הפ"י

 

השתלמות זו תעסוק בהיבטים ואתגרים ייחודים של טיפול בחולים המתמודדים עם מחלות מסכנות חיים, תוך התייחסות לשלבי המחלה והטיפולים השונים. השתלמות ייחודית זו, תאפשר רכישת כלים יישומיים למשתתפים בעבודתם, ובעבודה ייעודית בטיפול תומך.

מטרות ההשתלמות:
• לספק מסגרת תאורטית עדכנית להמשגה של טיפול פליאטיבי תוך התייחסות לתמורות שחלו בתחום ומשמעויות קליניות הנגזרות מכך
• הקניית ידע בטיפול פליאטיבי תוך דגש על טיפול בסימפטומים, שיפור תקשורת ומיומנויות בישור, טיפול במשפחה, טיפול תחת איום על החיים סביב סוף חיים
• לימוד חוויתי ורכישת כלים יישומיים ממגוון גישות בטיפול פליאטיבי
• כיצד לשמור על המטפל הפליאטיבי משחיקה

במהלך ההשתלמות נלמד:
• כיצד מהלכים יחד עם מטופל ומשפחתו בין חיים למוות, בין ייאוש לתקווה, בין אוטונומיה וקבלת החלטות לבין צמצום
• כיצד לקדם איזון סימפטומים
• כיצד לנהל תקשורת בהירה ואוהבת לצד תמיכה רגשית ורוחנית המאפשרת רווחה נפשית
• התערבויות להקלה על הסבל הנפשי, הקיומי והרוחני באמצעות קידום תהליכי פרידה, מציאת משמעות, שימור תקווה ועוד

נשמח לראותך!
לקבלת הסילבוס אנא מלא-י את פרטיך: