Focusing מתקדמים - הפרקטיקה שהופכת פסיכותרפיה לאינטגרטיבית

קורס המשך: תרגול והדרכה במגוון סוגיות טיפוליות

קורס מקוון

6 ימי שישי | 8:45-13:00 | החל מ- 24.2.23
מרצה: ד"ר רות מסר קויצקי

בקורס הראשון הכרנו לעומק את עולם ה-Focusing (התמקדות) שפותח בשנות ה 60 של המאה הקודמת על ידי יוג'ין ג'נדלין (Gendlin. E), בהשראת קבוצת קולגות, ביניהם קרל רוג'רס, מאבות השיטה ההומניסטית. הפוקוסינג הוא תוצאה חיה ומרת קת של התבוננות אמפירית ופילוסופית ארוכה ומעמיקה, בניסיון "לתפוס" את המהות החמקמקה של השינוי הקורה בטיפול נפשי מוצלח.

לאחר חזרה בה נרענן במהירות ולעומק את הידע, המושגים והכלים שצברנו ותרגלנו בקורס הראשון, יחלו המשתתפים להציג בפורום הקבוצתי מקרי פסיכותרפיה מעבודתם הקלינית, בהם נשקל או כבר נעשה שימוש ב-Focusing. בזהירות ובדייקנות תיעשה התייחסות אישית בשימוש, יישום והטמעת ה-Focusing בטיפול הספציפי שמוצג.

נשמח לראותך!
לקבלת הסילבוס אנא מלא-י את פרטיך: