I Focusing - הפרקטיקה שהופכת פסיכותרפיה לאינטגרטיבית

קורס מקוון

6 ימי ראשון | 8:45-13:00 | החל מ- 24.12.23
מרצה: ד"ר רות מסר קויצקי

 

הקורס מוכר כהשתלמות מקצועית מובהקת על ידי הפ"י​

 

הפרקטיקה הטיפולית Focusing, פוקוסינג או התמקדות, פותחה בשנות ה60- של המאה הקודמת על ידי יוג'ין ג'נדלין בהשראת קבוצת קולגות, ביניהם קרל רוג'רס, מאבות השיטה ההומניסטית. פוקוסינג מהווה תוצאה של התבוננות אמפירית ופילוסופית ארוכה, בניסיון "לתפוס" את המהות החמקמקה של השינוי הקורה בטיפול נפשי מוצלח.

בקורס יינתן רקע תיאורטי מרוכז הכולל הסברים מפורטים על אספקטים שונים של כלי הפוקוסינג, יחד עם שימוש בדוגמאות ותרגולים מעשיים מגוונים בזוגות. זאת מתוך הכרה כי לימוד מיטיב של פוקוסינג כרוך בתרגול ועיבוד אישי של העקרונות והטכניקות הנלמדות.

זהו קורס פרקטי-מעשי. המשתתפים בו יכירו פרקטיקה טיפולית המשכללת, מדייקת, מפרטת ומעמיקה כלי מרכזי בעבודה הטיפולית - ההקשבה.

מטרות הקורס :
• קורס פרקטי -מעשי. המשתתפים בו יכירו פרקטיקה טיפולית המשכללת, מדייקת, מפרטת ומעמיקה כלי מרכזי בעבודה הטיפולית – ההקשבה.
• הכרות עם המושגים המרכזיים של עולם ההתמקדות – ,Presence ,Sense Felt ,Shift Felt Acceptance Radical. במהלך הקורס, נכיר מושגים אלה לעומק, נתאמן עליהם, נתרגל, נחקור ונחווה אותם באופן אישי, בכדי לצרף את הפרקטיקה הזו לארגז הכלים הטיפולי האישי ולהרגיש ביטחון בשימוש בה.
• שיתוף של המשתתפים, אשר יתרחש בסוף כל מפגש, סביב מה שנעשה ונחווה במהלך התרגול המעשי. ייערך דיון מעמיק בפורום הקבוצתי בנוגע לשאלות שעלו לגבי תחנות וצמתים בעבודה הטיפולית שנלמדה ונחוותה במפגש.
• התהליך הלימודי השלם יכלול גם התחלה של שימת לב פרטנית לשפה הטיפולית הספציפית אותה מביא עימו כל משתתף. בקבוצה נתייחס גם לשאלה המורכבת , מהי הדרך הטובה ביותר עבור כל משתתף לשלב את כלי הפוקוסינג במערך העבודה האינדיבידואלי-אישי שלו ?

בקורס יינתן רקע תיאורטי מרוכז הכולל הסברים מפורטים על אספקטים שונים של כלי הפוקוסינג, יחד עם שימוש בדוגמאות ותירגולים מעשיים מגוונים בזוגות.

 

נשמח לראותך!
לקבלת הסילבוס אנא מלא-י את פרטיך: