I Focusing - הפרקטיקה שהופכת פסיכותרפיה לאינטגרטיבית

קורס מקוון

6 ימי שישי | 8:45-13:00 | החל מ- 30.12.22
מרצה: ד"ר רות מסר קויצקי

זהו קורס פרקטי-מעשי. המשתתפים בו יכירו פרקטיקה טיפולית המשכללת, מדייקת, מפרטת ומעמיקה כלי מרכזי בעבודה הטיפולית - ההקשבה.

תיעשה הכרות עם המושגים המרכזיים של עולם ההתמקדות - Presence, Sense Felt, Shift Felt, Acceptance Radical. חשוב להכיר מושגים אלה לעומק, להתאמן עליהם, לתרגל, לחקור ולחוות אותם באופן אישי, כדי לצרף את הפרקטיקה הזו לארגז הכלים הטיפולי האישי ולהרגיש ביטחון בשימוש בה.

בקורס יינתן רקע תיאורטי מרוכז הכולל הסברים מפורטים על אספקטים שונים של כלי הפוקוסינג, יחד עם שימוש בדוגמאות ותירגולים מעשיים מגוונים בזוגות.

בסוף כל יום מפגש ייערך שיתוף של המשתתפים במה שנעשה ונחווה במהלך התרגול המעשי. ייערך דיון מעמיק בפורום הקבוצתי בשאלות שעלו לגבי תחנות וצמתים בעבודה הטיפולית שנלמדה ונחוותה במפגש.

התהליך הלימודי השלם יכלול גם התחלה של שימת לב פרטנית לשפה הטיפולית הספציפית אותה מביא עימו כל משתתף. בקבוצה נתייחס גם לשאלה המורכבת , מהי הדרך הטובה ביותר עבור כל משתתף לשלב את הפוקוסינג במערך העבודה האינדיבידואלי-אישי שלו.

נשמח לראותך!
לקבלת הסילבוס אנא מלא-י את פרטיך: