מבוא ויישומים קליניים של אינטגרציה בפסיכותרפיה

קורס מקוון

6 ימי שלישי | 9:00-11:30 | החל מ- 2.5.23
מרצה: גב' קרן ניסן-אילסר וד"ר שרון אלדר

הקורס מוכר כהשתלמות מקצועית מובהקת ע"י הפ"י

עולם הטיפול של היום מאפשר לנו, המטפלים-ות, להתבונן על תהליכים טיפוליים דרך פרספקטיבות מגוונות. עוד מתחילת דרכה של הפסיכותרפיה היו קולות שקראו לאינטגרציה בין גישות על מנת לקדם תוצאות מיטביות ולאפשר את התאמת הטיפול למטופל-ת. במקביל, מחקרים לאורך השנים הראו שלגישה הטיפולית השפעה נמוכה יחסית על תוצאות הטיפול, ואילו לגורמים כגון הקשר הטיפולי והברית הטיפולית השפעה משמעותית יותר. ריבוי הגישות ונקודות המבט הטיפוליות והתפיסה הפוסט-מודרנית הגורסת שאין אמת אחת עשויים ליצור בלבול, ולכן חלקנו מרגישים-ות צורך לעצור ולהבנות את ההתבוננות שלנו באופנים חדשים.
על מנת לעודד חשיבה מקצועית אינטגרטיבית קוהרנטית, הקורס הנוכחי יתמקד בלימוד ארבעת המודלים לאינטגרציה בפסיכותרפיה, ובשימוש בהם בתיאורי טיפול שיביאו המשתתפים-ות. כמו כן, יוקדש זמן להתבוננות אישית וקבוצתית באופן שבו המשתתפים-ות משתמשים-ות באינטגרציה בעבודתם-ן הטיפולית.

נשמח לראותך!
לקבלת הסילבוס אנא מלא-י את פרטיך: