לימודי תעודה
פסיכותרפיה 
פסיכודינמית מכוונת אינטגרציה

תוכנית מקוונת!
מנהלת התוכנית:נעמה גרינולד

ועדת היגוי:נעמה גרינולד, ד"ר שרון זיו ביימן, ד"ר ליאת ליבוביץ, ד"ר אביב נוף, ד"ר מור שחורי.

ערב הסברה פתוח היום ה-3.8 בשעה 20:00 בזום !

לפרטים נוספים השאירו פרטים

מדרשת אפיקים שבמכון מפרשים שמחה להודיע על פתיחת "מסלול לימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכודינמית מכוונת אינטגרציה".

התוכנית מורכבת מלימודי ליבה בתאוריות פסיכואנליטיות מרכזיות בשילוב הכרות של מודלים פסיכואנליטיים בני זמננו המשלבים גישה פסיכודינמית עם תפיסות טיפוליות, מחקריות ותאורטיות נוספות, כגון, MBT – טיפול מבוסס מנטליזציה, EDT – טיפול דינמי חוויתי, CCRT - טיפול תמיכתי-פרשני הממוקד בקונפליקט מרכזי ועוד.

משתתפי.ות התוכנית יעמיקו את למידתם.ן אודות הקולות המגוונים, רעיונות ומושגי יסוד בתאוריות פסיכואנליטיות שונות קלאסיות ופוסט-מודרניות, יכירו מודלים פסיכואנליטיים אינטגרטיביים עכשוויים, ויתנסו בניתוח מקרים תוך שילוב שפות והתאמת טכניקות התערבות פסיכודינמיות מגוונות באופן אינטגרטיבי.

תנאי קבלה:

מועמדים לתוכנית יצרפו קורות חיים ושתי המלצות ממדריכים על פסיכותרפיה וכן יעברו ראיון קבלה מקוון ע"י מנהלת התוכנית.