ה-ת-ר-ת הזוגיות ורקמת השותפות בהורות

סדנה פרונטלית

מרצה: פרופ' נחמי באום

הקורס מוכר כהשתלמות מקצועית מובהקת ע"י הפ"י

4 ימי שלישי | החל מה- 28.2.23 | 9:00-12:15

 

בארבעת המפגשים נפנה את הזרקור למורכבות הכרוכה בתהליך ה-ת-ר-ת הזוגיות. נתעכב על ייחודיות תהליכי ההתאבלות האופייניים לפרידה שבגירושין תוך התייחסות להבדלים המגדריים. נאיר את התהליכים התוך-אישיים והבינאישיים שעובר כל אחד מבני הזוג ובפרט כשלבני הזוג ילדים משותפים. נתוודע לקושי המובנה בסיום ובפרימה של הקשר הזוגי במקביל לבניה מחדש של שותפו ת בהורות, ונבחן את המצבים בהם מנסים הורים לדלג על הכאב של סוף ולהמירו באינטראקציות המאופיינות בקונפליקטים מתמשכים או בנתק. מטרת הסדנה היא להעשיר את התייחסויותינו כמטפלים במפגשינו עם אנשים שעוברים או עברו פרידה וגירושין, להעמיק את הבנתנו באשר לתרומת המציאות הפנימית והחיצונית לרקמת השותפות בהורות ובהגעה למצבי קיצון.

נשמח לראותך!
לקבלת הסילבוס אנא מלא-י את פרטיך: