תוכנית הכשרה ב-EMDR 

שלב ב׳ + RTEP
ימי הכשרה פרונטלים | הדרכות מקוונות

מרצה: ד״ר דני קאהן (טריינר), תולי פלינט, יוני אלקינס וצבי ברקאי

EMDR היא טכניקה טיפולית המבקשת לעבד כראוי חוויות טראומטיות כך שלא יצוצו בצורה מציפה ובלתי נשלטת, אלא תביא לכך שזיכרון זה יישמר בצורה שניתנת לעיכול והתמודדות. עיבוד שכזה יביא לשיפור התפקוד והחוויה הפנימית של האדם במגוון תחומי חייו, שהושפעו עד כה בצורה קשה מהעיסוק המרכזי בחוויה.

מועדי שלב ב׳:
4 ימי הכשרה | 09:00-18:00 | ימי שלישי החל מה-28.2.23
5 ימי הדרכות | 08:45-11:00 | ימי שלישי החל מה-18.4.23

מטרות ההכשרה:

  •  להכיר את מודל ה-AIP ,עליו מבוסס טיפול ה-EMDR, בצורה יותר מעמיקה
  • להמשיג תיאור של פונה על פי מודל ה-AIP
  •  להבין את שמונת שלבי ה-EMDR ברמה יותר מתקדמת
  •  לתרגל את שמונת שלבי הטיפול, הן כמטפל והן כמטופל
  •  לקלוט את אופן העבודה על ידי תצפית של טיפול 
  •  לפתח מיומנות וביטחון להתחיל להתנסות לטפל באמצעות EMDR עם מטופלים יותר מורכבים 
    (מומלץ שיהיה תחת הדרכה)


נשמח לראותך!
לקבלת הסילבוס אנא מלא-י את פרטיך: