תוכנית הכשרה בסיסית ומלאה בEMDR - שלב א׳ + שלב ב׳
ימי הכשרה פרונטלים | הדרכות מקוונות

הקורס מוכר כהשתלמות מקצועית מובהקת ע"י הפ"י

 

מרצה: ד״ר דני קאהן (טריינר), מר תולי פלינט ומר יוני אלקינס

שמחים לעדכן על פתיחתו של מחזור שלישי בתכנית הכשרה בסיסית מלאה בEMDR (שלב א' + שלב ב').

EMDR היא טכניקה טיפולית המבקשת לעבד כראוי חוויות טראומטיות כך שלא יצוצו בצורה מציפה ובלתי נשלטת, אלא תביא לכך שזיכרון זה יישמר בצורה שניתנת לעיכול והתמודדות. עיבוד שכזה יביא לשיפור התפקוד והחוויה הפנימית של האדם במגוון תחומי חייו, שהושפעו עד כה בצורה קשה מהעיסוק המרכזי בחוויה.

מועדי שלב א׳:
3 ימי הכשרה | 09:00-18:00 | ימי שלישי החל מה-15.11.22
3 ימי הדרכות | 08:45-11:00 | ימי שלישי החל מה-13.12.22

מועדי שלב ב׳:
4 ימי הכשרה | 09:00-18:00 | ימי שלישי החל מה-28.02.23
5 ימי הדרכות | 08:45-11:00 | ימי שלישי החל מה-18.04.23

מטרות ההכשרה:

  • להכיר את מודל הAIP, עליו מבוסס טיפול הEMDR, בצורה בסיסית.
  • להמשיג תיאור של פונה על פי מודל הAIP.
  • להבין את שמונת שלבי הEMDR ברמה הבסיסית.
  • לתרגל את שמונת שלבי הטיפול, הן כמטפל והן כמטופל.
  • לקלוט את אופן העבודה על ידי תצפית של טיפול.
  • לפתח מיומנות וביטחון להתחיל להתנסות לטפל באמצעות EMDR עם מטופלים מיד עם תום הקורס

נשמח לראותך!
לקבלת הסילבוס אנא מלא-י את פרטיך: