תנאי התשלום הינם שוטף + 30 מיום הגעת החשבונית למזכירות גני מודיעין.
התשלום יועבר באמצעות מס"ב לפרטי החשבון שמלאת בטופס זה, הודעה על ההעברה תשלח אליכם לאחר ביצוע התשלום לדואר האלקטרוני.
את החשבונית בצירוף טופס ההזמנה יש לשלוח למזכירות לכתובת: מזכירות גני מודיעין שפתי כהן 2 .מיקוד 7192900 או לדוא"ל:gneimodiin@gmail.com

לשאלות ניתן לפנות ל:
אסתי דיין
מזכירת המשרד
gneimodiin@gmail.com
089116551